פליקס פברי וכתיבת המקומות הקדושים

פליקס פברי וכתיבת המקומות הקדושים

פליקס פברי וכתיבת המקומות הקדושים: עולמות נפגשים

הרצאה בסדרת ‘אוצרות והרצאות מהספרייה’

פליקס פברי, נזיר נוצרי שיצא לשני מסעות עלייה לרגל לירושלים ולארץ הקודש בסוף המאה ה־15, הותיר אחריו יומן המלמד על המפגש בין עולמו של נזיר מלומד לבין המזרח וארץ הקודש באותה תקופה. נכיר את רשמיו ממפגש זה ואת המשמעויות שמזמן המרחב, בין פרשנויות יהודיות לבין פרשנויות נוצריות של כתבי הקודש.
מרצה: ד”ר ימית רחמן־שרירא, מכון בן־צבי, ו’רוח צעירה’- תכנית לתלמידי תיכון מצטיינים במדעי הרוח

מבקרים ומפגשים בין קהילות בארץ הקודש

בספריית יד בן־צבי שמורות תמונות מענינות ועדויות מסקרנות על מפגשים של עולי רגל במאות ה־19 וה־20 עם תושבי הארץ, בני קהילות שונות. נכיר כמה ממפגשים בין־תרבותיים אלו ונעמוד על מאפייניהם.
מרצים: ד”ר לביא שי ואביעזר טוטיאן, ספריית יד יצחק בן־צבי

דילוג לתוכן