השוליים של ראשית האסלאם: נשים מתאסלמות ונשים מאסלמות

השוליים של ראשית האסלאם: נשים מתאסלמות ונשים מאסלמות

נכיר דמויות נשים מראשית האסלאם – רבות מהן ללא שם, אך עם קול חזק וברור, ולזכות חלקן נזקפים מעשים הרואיים. נכיר את הכלים שעמדו לרשותן ואת המקרים בהם נשים סייעו לנשים אחרות וכרתו בריתות מפתיעות ביותר.

דילוג לתוכן