קבר דוד בהר ציון: גילגוליו של מקום קדוש

קבר דוד בהר ציון: גילגוליו של מקום קדוש

בראשית התקופה הביזנטית זוהה מקום קברו של דוד המלך בכמה אתרים, אך בהמשכה הפך הר ציון לאתר היחיד בו זוהה (ובצידו חדר הסעודה האחרונה). על זיהויו של מקום הקבר התפלמסו יהודים ונוצרים, ומתוך הסכסוך בין שתי הדתות הפך האתר לקדוש גם למוסלמים. בסיור המקוון נכיר את שלבי ההתקדשות ההיסטוריים של האתר כחלק מהכנסיות בהר ציון ואת חלקי המבנה כיום, השייכים לשלוש דתות. מרצה: ד”ר אורית רמון.

דילוג לתוכן