התנערי מעפר קומי – שיקום ותקווה אצל מקובלי צפת

התנערי מעפר קומי – שיקום ותקווה אצל מקובלי צפת

כינון ‘סדר קבלת שבת’ ע”י מקובלי צפת – שבמוקדו הפיוט ‘לכה דודי’ מאת המקובל ר’ שלמה אלקבץ, שמחת החתונה והאיחוד המחודש שבין החתן והכלה השמימיים, הלא הם הייחוד שבין הקב”ה ושכינתו.

דילוג לתוכן