חידוש פני הקבלה בידי הבעל שם טוב

חידוש פני הקבלה בידי הבעל שם טוב

החסידות היא תנועה שצמחה מתוך חוגי המקובלים, אך הציגה יחס חדש לכתבים אלו. נלמד על מחולל החסידות, הבעש”ט שגישתו כלפי החיים בכלל וכלפי הקבלה בפרט היתה חווייתית – והוא ביקש להפוך את הקבלה מידע אינטלקטואלי לעולם סוער.

דילוג לתוכן