לבושים, קישוטים ותכשיטים: נתיבות הסתר והגילוי בספר הזוהר

לבושים, קישוטים ותכשיטים: נתיבות הסתר והגילוי בספר הזוהר

נעסוק בכמה מאפיינים ראשיים של גילוי המסתורין בדרשות ובמעשים שב”ספר הזוהר” ונציג את הקשרים ההדוקים שטווה הזוהר בין גילוי המשמעויות החבויות בתורה באמצעים פרשניים לבין חשיפת סודות האלוהות, בירור צפונות הנפש וגילוי הטעמים הנעלמים של הפרקסיס הדתי.

דילוג לתוכן