מיסטיקה ומאגיה בעולם היהודי בתקופת התלמוד

מיסטיקה ומאגיה בעולם היהודי בתקופת התלמוד

נשמע על המיסטיקה והמאגיה בעולם היהודי בעת העתיקה, כפי שבאו לידי ביטוי בספרות ההיכלות, בספר הרזים, ובקמעות וקערות נגד שדים מארץ-ישראל ומבבל.

דילוג לתוכן