במסגרת פעילות המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה והמרכז המשותף ליד בן־צבי והאוניברסיטה העברית נקיים סדנה לדוקטורנטים מצטיינים שתחום מחקרם נוגע לחקר ארץ ישראל, יישובה ותרבותה

הסדנה תתקיים בימי ראשון בין השעות 18:30-16:30 ביד יצחק בן־צבי בירושלים ותכלול סדרה של שישה מפגשים (שלושה בסמסטר א’ ושלושה בסמסטר ב’) שיתמקדו בסוגיות מתודולוגיות של כתיבת עבודת דוקטורט ומחקר בכלל.
המשתתפים בסדנה יזכו במלגה בסך 4,500 ש”ח וכן במבחר ספרים מהוצאת יד בן־צבי.

קבלת המלגה מותנית בהשתתפות פעילה בכל פגישות הסדנה.

(תינתן עדיפות לדוקטורנטים שלב ב’).

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 11.6.2024, א’ באייר תשפ”ד.

תלמידים המעוניינים להציע את מועמדותם לקבלת המלגה, מתבקשים:

  1. למלא את הטופס המקוון (כפתור להגשת מועמדות נמצא בתחתית הדף)
  2. לצרף את הקבצים הבאים:
  • קורות חיים ורשימת פרסומים
  • תיאור קצר של עבודת המחקר ותרומתה המשוערת
  • הצעת המחקר המלאה
  • תקציר העבודה/מאמר
  • שתי המלצות, אחת מהן מן המנחה

לשאלות: פרופ’ הלל כהן hillelcohen@yahoo.com | סילבי ברנרד silvi@ybz.org.il