המרכז לחקר ארץ ישראל ויישובה, המשותף ליד בן־צבי ולאוניברסיטה העברית מעניק שלושה פרסים ע”ש מארק ולובה יובילר לתלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית הלומדים לתואר שני, שתחום התמחותם קשור בתולדות ארץ ישראל ויישובה בעת החדשה (מן המאה הי”ח ואילך).

גובה הפרס 1000$ 

הפרס מיועד לחוקר/ת הנמצא/ת בשלבים מתקדמים של העבודה

תלמידים המעוניינים להציע את מועמדותם לקבלת הפרס, מתבקשים לשלוח  את הפריטים הבאים:

א. קורות חיים

ב. ציון תאריך תחילת הלימודים לתואר שני

ג. הערכת זמן לסיום והגשת עבודת המאסטר

ד. תיאור קצר של עבודת המחקר ותרומתה המשוערת (עד שני עמודים)

ה. שתי המלצות