תקנון

1.) יד יצחק בן-צבי תעניק בכל שנה פרס אחד לחוקר בראשית דרכו המחקרית על מחקר, ספר
או יצירה משמעותית אחרת – אשר יחבר, בנושא תולדות ארץ ישראל ויישובה, תוך העדפת
נושא ירושלים. הפרס יוענק לחוקר אשר המחקר, הספר או היצירה הם פרי הביכורים שלו.
2.) סכום הפרס ייקבע על ידי הוועד המנהל לאותה שנה תקציבית.
3.) הפרס יוענק על ידי הוועד המנהל בהמלצת ועדת השופטים שנקבעה לפרס הנשיא
יצחק בן-צבי.
4.) מועד הענקת הפרס יהיה במועד ובמעמד בו יוענקו פרסי יצחק בן-צבי.


נהלים

1.) יתקבלו מחקרים שנתפרסמו בדפוס לא מוקדם מארבע שנים לפני מתן הפרס.
הוועדה רשאית לדון בכל מחקר, בין שהוגש לה ובין ביוזמתה. הוועדה רשאית לדון
גם בספרים שהם בעיקרם ההדרה מדעית של תעודות, מקורות, סיפורי עם וכד'.
2.) כתבי-יד לא יתקבלו.
3.) על המחברים להגיש את מחקריהם בששה עותקים. הוועדה יכולה, במקרים
מסוימים, לפטור את המחבר מכמות זו.
4.) ספרים שלא זכו בפרס לא יוחזרו למועמדים.
5.) היקף המחקר צריך להיות בגבולות של 11 גיליונות דפוס ומעלה.
6.) אין פרס ניתן לספר שזכה בפרס אחר עד למועד הגשתו.
7.) אין הפרס ניתן למחברים שהלכו לעולמם.
8.) אין הפרס ניתן למחברים הנמנים עם עובדי ה'יד'.
9.) ברשות ועדת השופטים להחליט אם לקבל ספר שאינו כתוב בעברית וכן אם
לקבל עבודות שנכתבו על ידי חוקרים מחו"ל.
11.) אין לפסול ספרים שיצאו בהוצאת יד בן-צבי ומכון בן-צבי ומטעמם.
12.) זכותה של ועדת השופטים להחליט לא להעניק פרס אם לא יימצא מחקר הראוי לפרס.
13.) לוח הזמנים תואם לזה המופיע בתקנון פרס יצחק בן-צבי.