קולות קוראים

No Thumbnail

AT THE CROSSROADS OF CULTURES: THE JEWS OF CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS

No Thumbnail

קול קורא לכנס תרבות חומרית בקרב קהילות יהודיות בארצות האסלאם

No Thumbnail

קול קורא לכנס חוקרים לציון שלוש מאות שנים להולדת חיד״א

No Thumbnail

קול קורא – סדנא לחקר המרחב הכפרי בארץ־ישראל בעת החדשה

No Thumbnail

קול קורא לכנס חוקרים לציון שלש מאות שנים להולדת חיד״א

No Thumbnail

קול קורא לתמיכה במחקר מטעם מכון בן־צבי

No Thumbnail

קול קורא להענקת מלגות בתחום חקר המוזיקה הקלאסית של היהודים יוצאי ארצות האסלאם

No Thumbnail

קול קורא – פרסים לשנת תשפ"ד לספרים שיצאו לאור בשנים 2023-2020

No Thumbnail

קול קורא לפורום קדמתה: רשת החוקרים של יהודי ארצות האסלאם

No Thumbnail

קול קורא למתן שירותי כתיבת תוכן לפרויקט קצר מועד בנושא 'היום לציון היציאה והגירוש של היהודים ממדינות ערב ואיראן'

דילוג לתוכן