אזרחים במלחמה

קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות
בעריכת: בר-און מרדכי, חזן מאיר
המכון לחקר הציונות וישראל-אוניברסיטת תל אביב, מכון בן-גוריון-אוניברסיטת בן גוריון, המכללה האקדמית בית ברל

תקציר הספר

קובץ זה מהווה את היבול השני של הפרויקט לחקר החברה האזרחית במלחמת העצמאות. היבול הראשון ראה אור בקובץ 'עם במלחמה' שיצא לאור בשנת 2006.
הקובץ נחלק לשלושה שערים: השער הראשון מוקדש לאזרחים שמצאו עצמם 'בכף הקלע', לחוויותיהם ולפתרונותיהם להקלת המצוקות שגרמה המלחמה. השער השני דן בדרכים שבהן נתנו האזרחים ביטוי אמנותי לחוויות המלחמה, שעה שילדיהם ואחיהם ממשיכים ללחום בקווי החזית. השער השלישי עניינו חברה וכלכלה, כיצד התארגנו האזרחים להקל על מצוקות המלחמה. תיאור המערכות המדיניות והארגוניות שהוקמו או שינו את תפקודן תוך כדי מלחמה.
שלושים ושלושה המאמרים שחוברו במסגרת הפרויקט מעידים על כך שלצד המחקרים שעסקו שנים רבות בצדדים המדיניים והצבאיים של המלחמה המכוננת הזו, הולך ונוצר תחום מיוחד בחקר קורותיה, שבו מבקשים חוקרים לשפוך אור על צדדים שלא זכו עד עתה לטיפול נאות. על האובניים נמצאים גם מחקרים מקיפים שיראו אור כמונוגרפיות מורחבות. היוזמים מקווים ששני הקבצים, שיצאו לאור עד כה, יניעו חוקרים נוספים להירתם למשימה ונזכה לראות קבצים וספרים בתחום מחקר חדשני זה.
 

שנת הוצאה: תש"ע / 2009
מספר עמודים: 569
מק"ט: 6855
דילוג לתוכן