גולדה מאיר לאחר מלחמת יום הכיפורים – מאבק מדיני בצל מחאה ציבורית מתעצמת

גולדה מאיר לאחר מלחמת יום הכיפורים – מאבק מדיני בצל מחאה ציבורית מתעצמת

ההרצאה תעסוק בהנהגתה של גולדה מאיר בחודשים לאחר תום מלחמת יום הכיפורים. היא תנוע בשני צירים עיקרים: א. התהליך המדיני הקשוח בהנהגתו של קיסינג'ר להשגת הסכמי ההפרדה עם מצרים ואח"כ עם סוריה; ב. ההתמודדות של גולדה עם המחאה והביקורת הגוברת בממשלה, במפלגה ובציבור על מחדלי המלחמה. כל זה כשברקע מתנהלת החקירה של ועדת אגרנט את מחדלי המלחמה, עד לפרסום מסקנותיה והתפטרות ראש הממשלה והממשלה כולה.

דילוג לתוכן