מלחמת אוקטובר 1973 – הנרטיב המצרי

מלחמת אוקטובר 1973 – הנרטיב המצרי

מלחמת אוקטובר 73 מוצגת כניצחון מצרי חד משמעי שהשיב את כבודה האבוד של מצרים לאחר שאבד ב"נכסה" (התבוסה) ביוני 67. הנשיא אנואר סאדאת שיזם את המהלך זכה על כך לכבוד ולהערכה. הקרדיט שניתן לו איפשר לו ליזום ארבע שנים מאוחר יותר את יוזמת השלום שהביאה בסופו של דבר לחתימת הסכם השלום הישראלי-מצרי. בהרצאתי אתמקד במהלכים שהובילו את הנשיא סאדאת לצאת למלחמה, בתוצאותיה בראייה המצרית, וכיצד השפיעה על גיבוש מדיניותו של סאדאת מבית ומחוץ ומה המשקל שיש לייחס למלחמת אוקטובר באשר לתפנית שביצע סאדאת ממלחמה לשלום.

דילוג לתוכן