ארץ דגן ותירוש… ארץ זית יצהר ודבש

ארץ דגן ותירוש… ארץ זית יצהר ודבש

ארץ דגן ותירוש… ארץ זית יצהר ודבש

הכלכלה בממלכת יהודה בימי הבית הראשון
כץ חיה

תקציר הספר

ספר זה מביא לראשונה תמונה מפורטת של ההיבטים השונים בכלכלת ממלכת יהודה החל מן המאה הט' לפנה"ס, וזאת בהסתמך על הנתונים המקראיים והממצא הארכאולוגי. ממצאים אלו מנותחים לאור מודלים שונים העוסקים בחקר הכלכלה הקדומה, ומהווים את הבסיס ליצירת דגם, אשר מתאר ומסביר את אופייה של הפעילות הכלכלית בממלכת יהודה.
הספר עוסק בהרחבה בניתוח הפעילות המסחרית בממלכת יהודה הן ברמה האזורית והו ברמה הבין-לאומית. כן עולים לדיון נושאים כגון: שאלת מקומם של ענפי הייצור השונים בכלכלת הממלכה, מידת מעורבותו של המשק הממלכתי בקביעת המדיניות הכלכלית והשפעת פעילותן של המעצמות השונות ובראשן אשור על כלכלת ממלכת יהודה.
חשיבותו של הספר אינה נובעת רק מעצם יצירת הסינתזה בין מרכיבי הכלכלה השונים. יש למחקר זה השלכות גם ביחס להיבטים החברתיים והמדיניים של ממלכת יהודה, נושאים הנמצאים כיום בחזית המחקר של תקופת המקרא.
 

שנת הוצאה: תשס"ח / 2008
מספר עמודים: 230
מק"ט: 6829
דילוג לתוכן