אר”ץ ומלואה – כרך שני

אר”ץ ומלואה – כרך שני

אר”ץ ומלואה – כרך שני

מחקרים בתולדות קהילת ארם צובה (חלב) ותרבותה
בעריכת: הראל ירון, עסיס יום טוב, פרנקל מרים
המרכז לחקר יהדות ארם צובה וסביבתה האוניברסיטה העברית בירושלים, מרכז מורשת יהדות ארם-צובא (חלב)

תקציר הספר

בעיר חלב שבצפון סוריה חיה ופעלה אחת הקהילות היהודיות העתיקות ביותר בעולם; קהילת יהודי חלב, או כפי שהיא מכונה בפי בניה, 'קהילת ארם צובה' (אר"ץ). לצד היותה  קהילה דינמית ורב גונית, קהילת אר"ץ השכילה לשמר  לאורך הדורות גם רציפות של המסורת המקומית.
ספר זה הוא קובץ המחקרים השני בסדרה העוסקת בקהילת חלב. כלולים בו שנים עשר מאמרים, פרי עטם של חוקרים ותיקים וחדשים, העוסקים בפניה השונות של הקהילה בסוריה ובקהילות המהגרים שצמחו ברחבי העולם בעקבות הגירתם של חלק מיהודי חלב אל מעבר לים, ועלייתם של אחרים לארץ ישראל.
פרקי הספר מציעים מבט על אל תולדות הקהילה דרך מאמרים על מקומה של חלב בין מזרח למערב, על הקהילה באספקלריה של תרבות ספרד  ועל ההתפתחות התרבותית בקהילות החלביות בדרום אמריקה ובירושלים.  זאת,   לצד מבט ממוקד אל חיי התרבות והלשון של הקהילה באמצעות מאמרים הבוחנים את  הספריות השונות בחלב, דנים בתרגום ה'שרח' החלבי לתורה ובליתורגיה החלבית. מאמרים  אחרים מוקדשים למעמדם הפוליטי והחברתי של היהודים בחלב ערב התקופה המודרנית ,וכן לפעילות הציונית שהתרחשה בה.

 

שנת הוצאה: תשע"ג / 2013
מספר עמודים: 250
מק"ט: 2331
דילוג לתוכן