בחזית העורף

תל אביב והתגייסות היישוב במלחמת העצמאות
נאור משה
העמותה לחקר כוח המגן על שם ישראל גלילי

תקציר הספר

הספר בוחן את השתתפותו של היישוב היהודי במאמץ המלחמתי ואת השפעותיה של המלחמה על החברה בעיר העברית הראשונה. ספר זה מתמקד בהיבטיה האזרחיים של המלחמה, ודן בסוגיות הנוגעות ליחס שבין מלחמה לחברה ובין חזית לעורף, ובהן: גיוס לשירות צבאי, גיוס הכלכלה, הבטחת תפקודם של השירותים האזרחיים, השתתפות הציבור במימון המאמץ המלחמתי, הפגיעה הצבאית באוכלוסיה האזרחית, השפעותיה של המלחמה על אורח החיים האזרחי, והתארגנותו של העורף האזרחי. הספר בוחן את האופן שבו פעלה ההנהגה הישראלית להבטיח את האיזון שבין דרישות המאמץ המלחמתי לבין צרכי האוכלוסיה האזרחית, ועוסק בין השאר בבעיות החברתיות שיצרה תופעת פליטי המלחמה היהודיים, ביחס הציבורי והממסדי לתופעת ההשתמטות, ובחשיבות שיוחסה מצד מנהיגות היישוב להשגת לכידות חברתית וסולידריות בתקופת המלחמה.
 

שנת הוצאה: תשס"ט / 2009
מספר עמודים: 249
מק"ט:
דילוג לתוכן