אמנות יהודית – לא תעשה לך פסל וכל תמונה

אמנות יהודית – לא תעשה לך פסל וכל תמונה

*שינוי בתאריך ובשעה, באופן חריג
חוקרי אמנות רבים בדורות הקודמים הציבו בסימן שאלה את עצם אפשרות קיומה של אמנות בעם היהודי לאור האיסור הבוטה על עשיית תמונות ופסלים בעשרת הדברות ומקומות נוספים במקרא,
בתלמוד ובספרות ההלכה. אחדים אף טענו שבשל איסורים אלה היהודים לא פיתחו את חוש הראיה האסתטית והתפיסה החזותית.
בהרצאה נבדוק את נכונות טענות אלה, עד כמה האיסורים ההלכתיים הגבילו את התפתחות האמנות היהודית, וכיצד פרשנותם השפיעה ועיצבה את עולם היצירה החזותית וגבולותיה בקהילות ישראל למן תקופת המקרא ועד לדורות האחרונים.

דילוג לתוכן