בין בגדאד לרמת גן

יוצאי עיראק בישראל
מאיר-גליצנשטיין אסתר

תקציר הספר

זהו סיפורם של העולים מעיראק במדינת ישראל. יהודי עיראק החלו את דרכם כפליטים במחנות אוהלים זמניים שכונו 'מעברות', אך תוך זמן קצר בלטו במנהל הציבורי והפרטי, במקצועות החופשיים, בבנקאות, בשירותי הביטחון, בפוליטיקה המפלגתית והלאומית וכיוצא באלה. מרביתם נקלטו באזור המרכז, והעיר רמת גן, שבה התרכזו רבים מהם, נשתה מזוהה עם העלייה העיראקית. בעת שיתר העולים מארצות האסלאם נותבו אל הפריפריה ואל המעמד הנמוך, פלסו העיראקים את דרכם אל המעמד הבינוני, כשהם מטרימים את תופעת היווצרותו של מעמד בינוני מזרחי. תוך כדי כך נפרש סיפור מרתק של קבוצת עירוניים בעלי תרבות ערבית המנהלים מאבקים אין ספור על מקומם הראוי בחברה הישראלית החדשה, בתחומי ההתיישבות, התעסוקה, הייצוג הפוליטי והביטוי התרבותי. סביב סיפורם של העיראקים דן הספר בסוגיות רחבות בחקר התגבשותה של החברה הישראלית ובמיוחד באינטראקציה שבין ותיקים וחדשים, בין אשכנזים ויוצאי ארצות האסלאם, ובמשמעות המיוחדת שהייתה למדיניות הקליטה ולנסיבות הגעתם של העולים על קביעת מקומם בחברה.
 

שנת הוצאה: תשס"ט / 2009
מספר עמודים: 415
מק"ט: 6839
דילוג לתוכן