בית דינו של שמואל

בית דינו של שמואל

בית דינו של שמואל

תשובות רבי שמואל לאנייאדו וחכמי דורו
בעריכת: בורנשטיין-מקובצקי לאה

תקציר הספר

חיבור זה הוא העתקה וההדרה של הספר "בית דינו של שמואל" שנותר בכתב-יד יחידי בעולם הנמצא בספריית כל ישראל חברים בפריז. הוא כולל תשובות רבות בכל חלקי השולחן ערוך, ובעיקר את תשובותיו של הרב שמואל לאנייאדו, רבה של קהילת חלב (ארם צובה) בשנים 1740-1700, שעד כה לא נדפסו תשובותיו. כן כולל החיבור את תשובות חכמי זמנו, גדולי הדור בחלב, וכן של פוסקים ודיינים מן המאה הי"ז וראשית המאה הי"ח שחיו באימפריה העות'מאנית ובאירופה המערבית.
לחיבור ישנה הן חשיבות הלכתית, והן חשיבות היסטורית ממעלה ראשונה, והוא תורם תרומה חשובה להכרת היבטים שונים של חיי החברה, הכלכלה והרוח בקהילות היהודיות הגדולות.  
 

שנת הוצאה: תשע"ז / 2017
מספר עמודים: 1093
מק"ט: 2365
דילוג לתוכן