גאולה בכבלים

תנועת הפועלות הארץ ישראלית 1939-1920
מרגלית-שטרן בת שבע

תקציר הספר

"אני רוצה מהפכה!" אמרה עדה פישמן, מנהיגת הפועלות בארץ-ישראל, שיזמה את הקמת תנועת הפועלות בראשית שנות העשרים. מה היו הנסיבות שהובילו אותה לצאת בקריאה זו ומה היו תוצאותיה? כיצד הגיבו הפועלים לאתגר? הספר מנתח את מציאות החיים של הנשים היהודיות שעלו לארץ-ישראל בראשית המאה העשרים וקשרו גורלן במפעל הציוני ובתנועת הפועלים.
הספר משקף זיקות לצמיחת הלאומיות המודרנית ולצמיחת הציונות בכלל זה; לצמיחת התנועות הפמיניסטיות, לתפיסת עולמן ולמקורות ההשפעה שלהן; לתיעוש, לעיור ולתוצריהם, כולל להתפתחות ארגוני פועלים ופועלות וליחסי הגומלין ביניהם. תנועת הפועלות ההסתדרותית ינקה ממקורות אלה, הושפעה מהם והגיבה להם. האם פיתחה התנועה הארץ ישראלית אסטרטגיית פעולה שונה ומיוחדת בהתאם לנתוני הזמן והמקום בהם פעלה? ומה ניתן להסיק מכך על חקר תולדות היישוב?
 

שנת הוצאה: תשס"ו / 2006
מספר עמודים: 451
מק"ט: 6809
דילוג לתוכן