גבולות עשנים

עיונים בתולדות מדינת ישראל 1967-1948
בר-און מרדכי
המרכז למורשת בן-גוריון - קריית שדה בוקר - הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

תקציר הספר

קובץ זה מכיל י"ד מאמרים. המאמרים עוסקים בקורותיה של מדינת ישראל בעשרים שנותיה הראשונות. נעשה כאן ניסיון להבין את האירועים, נסיבותיהם וגורמיהם, לא רק מבעד לפרספקטיבה של הזמן שחלף אלא גם לנקוט, ככל שהדבר ניתן, עמדה מחקרית-ביקורתית.
השנים שבהן עוסק הקובץ אופיינו מצד אחד במאמצים של המדינה לממש את ההישגים הטריטוריאליים שהושגו במלחמת העצמאות באמצעות יישובם של מאות אלפי עולים חדשים בשטחים שנתרוקנו מיושביהם הפלשתינים, ומצד שני בסירובם של הערבים לקבל את תבוסתם במלחמת העצמאות כאירוע בתלי הפיך ובניסיונותיהם לעכב את התהליך הציוני.
 

שנת הוצאה: תשס"א / 2001
מספר עמודים: 421
מק"ט:
דילוג לתוכן