דור התמורה

שינוי והמשכיות בעולמם של יוצאי צפון אפריקה
שוקד משה, דשן שלמה

תקציר הספר

ספר זה הוא המסמך האתנוגרפי הראשון בעברית אודות חיי הדת, המשפחה, הקהילה והעדה של יוצאי מרוקו ותוניסיה במפגשם עם החברה הישראלית הוותיקה. לפנינו מהדורה מעודכנת ומורחבת של הספר, הכוללת פרקים חדשים המלמדים על הדור הצעיר שגדל בארץ, על מגמות בדתיות של יוצאי המזרח ועל חזרתם המרגשת של יוצאי האי ג'רבה לביקור כתיירים בארץ הולדתם.
הספר מדגיש את חיוניות תרבות יוצאי ארצות המזרח. למרות מצוקות ההתערות ותכתיבי הקולטים לעיצוב מחדש של תרבותם, נשתמרו מסורות רבות מחיי העבר. כך התעשר פסיפס התרבויות של החברה הישראלית.
פרקי הספר מחזירים את הקוראים לתקופה דרמטית בקליטת העלייה ההמונית של יוצאי צפון אפריקה במושבי העולים ובעיירות הפיתוח. על סמך תצפיות אנתרופולוגיות לאורך זמן בוחנים המחברים את נסיבות ההתמודדות ואת התמורות שחלו בתחומי חיים שונים של היחיד והציבור משנות ה-60 ועד השנים המאוחרות יותר.
 

שנת הוצאה: תש"ס / 1999
מספר עמודים: 286
מק"ט: 6718
דילוג לתוכן