החכם שמחה יצחק לוצקי

החכם שמחה יצחק לוצקי

החכם שמחה יצחק לוצקי

רב קראי בן המאה השמונה עשרה - לקט כתבים
בעריכת: לסקר י' דניאל

תקציר הספר

שמחה יצחק לוצקי (1716 – 1760) היה בין המלומדים הקראים האחרונים במזרח אירופה. הוא כתב כעשרים וארבעה ספרים במגוון נושאים – הגות פילוסופית, פרשנות, הלכה, היסטוריוגרפיה וקבלה. הספר הנוכחי מכיל מהדורות מוערות של ארבעה ספרים ע"פ אוטוגרפים של המחבר: 'ארבע יסודות', על חידוש העולם ומציאותו של בורא, אחדותו ואי-גשמיותו; 'תפילה למשה', פירוש לשמות לג – לד; 'ספר בראשית', על מונחים בסיסיים בקבלה; ו'כבוד מלכים', על התכונות הקבליות של אותיות האל"ף-בי"ת. המהדורות האלה מפגישות את הקוראים עם הוגה מקורי שכמעט אינו מוכר ומרחיבות את הכרותם את הקראות במזרח אירופה בתקופה שבה היא הייתה עדיין חלק בלתי נפרד מעם ישראל. חיבורים אלה כוללים מעט תוכן קראי ייחודי, שכן הם יועדו לכלל הציבור היהודי.
 

שנת הוצאה: תשע"ה / 2015
מספר עמודים: 313
מק"ט: 2343
דילוג לתוכן