החרדים בחברה הישראלית: לקראת שינוי?

החרדים בחברה הישראלית: לקראת שינוי?

החרדים בחברה הישראלית: לקראת שינוי?

הולדתה של החברה החרדית בארץ, התהליכים שעיצבו אותה וסוגיות בנות זמננו. בקורס משולבות הרצאות של פעילים מקרב המגזר החרדי

בימי רביעי מדי שבוע
10:45 - 09:00
19 הרצאות
זום
מועד פתיחה: 18.10.2023, מועד הפתיחה: יום רביעי, ג' בחשוון תשפ"ד.
מחיר
₪775.00
כמות:
גמלאי
₪734.00
כמות:

מידע על קורס

מפגשי הקורס

לפירוט ההרצאות לחצו על לשונית ‘מפגשי הקורס’.

הולדתה של החברה החרדית בארץ, התהליכים שעיצבו אותה וסוגיות בנות זמננו. בקורס משולבות הרצאות של פעילים מקרב המגזר החרדי.

צילום: מרק ניימן לע”מ

19 הרצאות מפגשי הרצאות | בימי רביעי מדי שבוע | 09:00-10:45

זום

מועד הפתיחה: מועד הפתיחה: יום רביעי, ג' בחשוון תשפ"ד., 18.10.2023

מרצה / מדריך:

רכז/ת: נעמה ניסני


18.10.2023, ג' בחשוון תשפ"ד
09:00 - 10:45
הדרכה: פרופ' קימי קפלן
מחיר קורס בודד:
55
שנת תש”ח היא רגע נדיר שבו נפגשו תחזיות של אישים מתוך החברה החרדית עם אלה של כמה מחוצה לה, ולפיהן ימיה ספורים. שואת יהודי אירופה החריבה מוסדות וקהילות והותירה שורה של תהיות וקשיים תיאולוגיים. אם בכך לא די, הקמת מדינת ישראל נתפסה כניצחון התנועה הציונית והלאומיות היהודית החילונית, בצד נטישת שורות החברה החרדית וחששות שמא […]
25.10.2023, י' בחשוון
09:00 - 10:45
הדרכה: ד"ר משה ארנוולד
מחיר קורס בודד:
55
הציבור החרדי והנהגתו, שרובה התנגד לתנועה הציונית, עברו טרום הקמת המדינה מעין מהפך: מהתנגדות והחרמה להשתלבות במוסדות היישוב. השילוב כלל נכונות ללחום למען הקמת המדינה ולמסור את נפשם בהגנה על גבולותיה ותושביה, למרות שידעו שאופיה לא מתאים לשאיפותיהם ולחזונם. נעמוד על גורמי השינוי, על עמדות ופעילות הגורמים המתונים והקיצוניים, על הגיוס והשפעתו על החברה החרדית […]
01.11.2023, י"ז בחשוון
09:00 - 10:45
הדרכה: פרופ' קימי קפלן
מחיר קורס בודד:
55
שנות ה-50 וה-60 עמדו בסימן נוכחותם המרכזית של החרדים הקנאים האנטי-ציונים בזירה הישראלית. בעוד הזרם המרכזי היה עסוק בשיקום ובהתחדשות, הקנאים בהובלת “נטורי קרתא” ובראשם עמרם בלוי, תפסו את מירב תשומת הלב וכל החברה החרדית נצבעה בצבעים העזים של קנאיה. נתחקה אחר פועלם של הקנאים בהפגנות השבת, בפרשת יוסל’ה שומחכר ועוד, וברישומם ודימוים בתודעה הציבורית […]
08.11.2023, כ"ד בחשוון
09:00 - 10:45
הדרכה: ד"ר יאיר הלוי
מחיר קורס בודד:
55
מלחמת ששת הימים עוררה טלטלה עזה בציבור הישראלי, שעבר במהירות מחרדה קיומית להקלה עצומה ולתחושת ניצחון חסר תקדים. גם הציבור החרדי חווה תהליך דומה, והאופוריה בציבור זה הייתה חזקה במיוחד בהשוואה לציבור הדתי־לאומי. מגמות פרו־ציוניות, שהתקיימו באופן מתון במגזר החרדי קודם לכן, התפרצו בעוצמה רבה. נסה להבין מדוע הגיב כך הציבור החרדי, ומהי משמעות תגובה […]
15.11.2023, ב' בכסלו
09:00 - 10:45
הדרכה: ד"ר מרדכי יושקובסקי
מחיר קורס בודד:
55
סופרים ומשוררים יהודים, רובם ממשפחות דתיות ומחינוך מסורתי, התייחסו בדרכים שונות ומרתקות לשאלת האמונה לאחר השואה. נדון בהיבטים אלו ביצירותיהם של יעקב גלאטשטיין, אברהם סוצקבר, אהרון צייטלין, חיים גראדה, איציק מאנגר, ה. לייוויק, שמרקה קצ’רגינסקי ועוד.
22.11.2023, ט' בכסלו
09:00 - 10:45
הדרכה: ד"ר אריאל פיקאר
מחיר קורס בודד:
55
הרב עובדיה יוסף השאיר אחריו מסורת פסיקה הלכתית והנהגה ציבורית רבת ערך לחברה הישראלית. השפעתו נתנה לגיטימציה ואף כבוד לתופעה הישראלית המכונה ‘מסורתיות’. נבחן כיצד פסיקה הלכתית יכולה להשפיע על תהליכים חברתיים וחינוכיים וננסה להבין את הפער בין דמותו האבהית והמכילה, אותה מכירים חסידיו הרבים, לבין הדימוי הלועג שהצטייר בחברה הישראלית החילונית.
29.11.2023, ט"ז בכסלו
09:00 - 10:45
הדרכה: פרופ' ניסים ליאון
מחיר קורס בודד:
55
מפלגת ‘התאחדות ספרדים שומרי תורה עולמית’, הידועה יותר בכינויה המקוצר ‘תנועת ש”ס’, מציינת השנה 40 שנים להיווסדה. נעיין מחדש בגורמים שהביאו להקמתה של אחת המפלגות היותר יציבות בישראל, ובאחת התנועות המשפיעות על החיים הדתיים של רבבות משפחות יהודיות בה. בצד גורמים פנימיים וארגוניים, נעמוד על התנאים המבניים שסייעו לצמיחת התנועה אך בהמשך גם בלמו את […]
06.12.2023, כ"ג בכסלו
09:00 - 10:45
הדרכה: הרב מנחם בומבך ראש רשת חינוכית ׳נצח׳
מחיר קורס בודד:
55
החברה החרדית היא חלק בלתי נפרד מהמשוואה הישראלית ואוכלוסייתה מכפילה את עצמה בכל 16 שנה. היעדר לימודי ליבה ומיומנויות חיים בחינוך החרדי הם עקב אכילס של החרדים החיים בישראל. ננסה לגעת בדיאלקטיקה שבין הרצון לשמר את המסורת החרדית לבין הצורך האקוטי בחידוש ובשינוי.
20.12.2023, ח' בטבת
09:00 - 10:45
הדרכה: ד"ר דפנה שרייבר
מחיר קורס בודד:
55
חסידות גור הינה החסידות הגדולה והחזקה ביותר במדינת ישראל וכן החסידות המשפיעה ביותר במפלגת יהדות התורה ובמערכת הפוליטית בכלל. שורשי מעורבותה בפוליטיקה הישראלית ושל האתוס העצמי כחברה קדושה, נעוצים בשני אדמו”רים: האדמו”ר בעל “האמרי אמת”, שהפך את ה”פוליטיקה” לערך חסידי, והאדמו”ר בעל ה”בית ישראל” בראשית ימי המדינה – שקבע את תקנות הקדושה והפרישות הרדיקליות והפך […]
27.12.2023, ט"ו בטבת תשפ"ד
09:00 - 10:45
הדרכה: משה הררי
מחיר קורס בודד:
55
מי שלא ביקר בבני ברק, לא ראה עיר תוססת וחיה מימיו. נסייר, וירטואלית, בנקודות עניין שונות בבני ברק. נכיר חלק מסגנונות הלבוש של החברה החרדית על פלגיה, ‘נבקר’ בבית הכנסת הפעיל ביותר בעולם, נציץ לאחת הישיבות המפורסמות ונדבר על “מה הם עושים שם”, נזכיר את מלחמות הכשרות ואת מוקדי עשיית החסד, נדבר על הקצנה מחד […]
03.01.2024, כ"ב בטבת
09:00 - 10:45
הדרכה: פרופ' גיא בן פורת
מחיר קורס בודד:
55
אין זה סוד כי היחסים בין החברה החרדית למשטרת ישראל מתאפיינים במורכבות גדולה: מחד, כחלק מקבוצות המיעוטים שיחסן למדינה, מוסדותיה וכחלק מזה, גם יחסה למשטרה מאופיינים בחשדנות, עוינות ובאמון נמוך. מאידך החברה החרדית וקבוצות מיעוטים נוספות נזקקות, לעיתים, לשירותי המשטרה במצבי חירום ובחיי היום-יום מול איומים שונים עימם אינן יכולות להתמודד לבדן. כך, נוצרה הדילמה […]
10.01.2024, כ"ט בטבת
09:00 - 10:45
הדרכה: פרופ' בנימין בראון
מחיר קורס בודד:
55
הרב אלעזר מנחם שך (2001-1898) חי את המאה ה־20 כולה, ראה שתי מלחמות עולם ומלחמות ישראל-ערב, עולם ישיבות פורח ונחרב ואז מתחדש, ועוד. מתוך חוויות חייו הוא עיצב את השקפת עולמו, השוללת את האלימות, מתנגדת לאידיאולוגיות המודרניות ורואה את לוז קיומו של העם היהודי בלימוד התורה. בשנות השבעים לחייו הוא נעשה מנהיגו של המגזר הליטאי, […]
17.01.2024, ז' בשבט
09:00 - 10:45
הדרכה: ד"ר שלמה טיקוצ'ינסקי
מחיר קורס בודד:
55
הישיבה הגבוהה ניצבת במרכז מערכת החינוך החרדית: בה מתעצבים דמותו, זיקותיו ודעותיו של החרדי הצעיר אל מול המציאות הישראלית. בנסיבות הזמן, הפכה הישיבה החרדית בישראל למעצבת זהות חברתית-פוליטית, באמצעות אלמנטים תקשורתיים שהחליפו את המסרים החינוכיים שהועברו בצורה מסורתית. נסקור תהליך זה, תוך מבט על הישיבה הליטאית בארץ ישראל מתקופת המנדט ועד ימינו.
24.01.2024, י"ד בשבט
09:00 - 10:45
הדרכה: ד"ר עידו הררי
מחיר קורס בודד:
55
חסידות בעלז היא החסידות השנייה בגודלה בארץ, ואחת החצרות המשפיעות ביותר על החברה החרדית. נסקור את תולדותיה מאז ייסודה באמצע המאה ה-19 על ידי האדמו״ר הראשון ר׳ שלום רוקח, דרך מעורבות בנו בהקמת הארגון הפוליטי החרדי הראשון, ״מחזיקי הדת״; עבור בחורבן החסידות בימי השואה והקמתה מחדש בתל אביב בידי ר׳ אהרן רוקח; ועד הנהגתו יוצאת […]
31.01.2024, כ"א בשבט
09:00 - 10:45
הדרכה: מוטי ברלב
מחיר קורס בודד:
55
עוד לא מכבר, חסידות ברסלב הייתה בשולי החברה החרדית, מנתה קומץ חסידים ונחשבה תמהונית וזרה במרחב החרדי. בשנות ה80 החלה פריחתה האדירה, רבבות אנשים הצטרפו אליה והיום היא חווה רנסנס גדול בחברה הישראלית לגווניה. מי היה רבי נחמן, ומה בתורתו מושך כל כך הרבה אנשים בימינו? נעסוק בדמותו ובהגותו ובהתנגדות אליו ואל התנועה, בשיקום המדהים […]
07.02.2024, כ"ח בשבט
09:00 - 10:45
הדרכה: מלכי רוטנר, ראש תחום חברה חרדית במכון שחרית
מחיר קורס בודד:
55
הלאומיות היהודית המתחדשת, הציונות, עמדה בבסיס הפיצול ביהדות האורתודוקסית. בעוד הציונות הדתית ראתה בשיבה לארץ “אתחלתא דגאולה”, החברה החרדית דחתה כל שיח דתי בדבר הקשר לארץ והמשיכה להחזיק בתפיסת הגלות. בשנים האחרונות המגמה השתנתה לחלוטין, והחברה החרדית משחקת תפקיד מרכזי במגמת התזוזה ימינה של החברה הישראלית. עם כניסתה נוצר פער רעיוני מסקרן בין המשך ההתנגדות […]
14.02.2024, ה' באדר א' תשפ"ד
09:00 - 10:45
הדרכה: ארז תדמור, במאי סרטים
מחיר קורס בודד:
55
חידת הגותו ומשיחיותו של הרבי מלובביץ’ נותרה בלתי מפוענחת, במיוחד לאור התפלגות חסידיו לשני מחנות יריבים. ננסה לתהות אודות תורת הסוד העוסקת בעצמות ובתורת האחדות שממנה נגזר כל מפעלו החינוכי והמשיחי, ונחלץ תובנות שיסייעו בפתרון החידה.
21.02.2024, י"ב באדר א' תשפ"ד
09:00 - 10:45
הדרכה: ד"ר אבי פיקאר
מחיר קורס בודד:
55
כוחו של הציבור החרדי במערכת הפוליטית גדול משיעורו באוכלוסייה. ועדיין ישראלים רבים, שמשרתים בצבא ועובדים לפרנסתם, מצביעים עבור מפלגה שעיקר מרצה מופנה לטובת החברה החרדית. ההסברים לתופעה מגוונים, ונוגעים בתחומים שונים ובהם גם מיסטיקה, כריזמה ותודעה כוזבת. נעמוד על מקורות ההצבעה לש”ס ברמה הארצית והמקומית, ועל הסיבות לכך שאוכלוסיות לא חרדיות מצביעות לש”ס כבר שלושה […]
28.02.2024, י"ט אדר א' תשפ"ד
09:00 - 10:45
הדרכה: יאיר הס, מנכ"ל עמותת הלל יוצאים בשאלה.
מחיר קורס בודד:
55
יציאה מהחברה החרדית אינה תופעה חדשה, ועוזביה בעבר היו מן הגורמים המשמעותיים בעיצוב פניה. גם היום, חלק ניכר מהתארגנותה של החברה מוכוון למניעת התופעה שמאיימת על עקרונות היסוד שלה. נעמוד על היקף התופעה ונבחן דרכי התמודדות וקהילות שונות: האם יש קהילות מהן יוצאים יותר? האם תופעת היציאה גדלה? האם החברה החרדית מקבלת כיום יותר את […]
דילוג לתוכן