חינוך ולימודי ליבה בחברה החרדית

חינוך ולימודי ליבה בחברה החרדית

החברה החרדית היא חלק בלתי נפרד מהמשוואה הישראלית ואוכלוסייתה מכפילה את עצמה בכל 16 שנה. היעדר לימודי ליבה ומיומנויות חיים בחינוך החרדי הם עקב אכילס של החרדים החיים בישראל. ננסה לגעת בדיאלקטיקה שבין הרצון לשמר את המסורת החרדית לבין הצורך האקוטי בחידוש ובשינוי.

דילוג לתוכן