יוצאים ויוצאות בשאלה

יוצאים ויוצאות בשאלה

יציאה מהחברה החרדית אינה תופעה חדשה, ועוזביה בעבר היו מן הגורמים המשמעותיים בעיצוב פניה. גם היום, חלק ניכר מהתארגנותה של החברה מוכוון למניעת התופעה שמאיימת על עקרונות היסוד שלה. נעמוד על היקף התופעה ונבחן דרכי התמודדות וקהילות שונות: האם יש קהילות מהן יוצאים יותר? האם תופעת היציאה גדלה? האם החברה החרדית מקבלת כיום יותר את היוצאים בשאלה? מה מאפיין את העוזבים ומה הם עושים לאחר היציאה?

דילוג לתוכן