עולם הישיבות הליטאי

עולם הישיבות הליטאי

הישיבה הגבוהה ניצבת במרכז מערכת החינוך החרדית: בה מתעצבים דמותו, זיקותיו ודעותיו של החרדי הצעיר אל מול המציאות הישראלית. בנסיבות הזמן, הפכה הישיבה החרדית בישראל למעצבת זהות חברתית-פוליטית, באמצעות אלמנטים תקשורתיים שהחליפו את המסרים החינוכיים שהועברו בצורה מסורתית. נסקור תהליך זה, תוך מבט על הישיבה הליטאית בארץ ישראל מתקופת המנדט ועד ימינו.

דילוג לתוכן