קולנוע , שידוכים והחברה החרדית

קולנוע , שידוכים והחברה החרדית

נשמע על תהליך היצירה ונצפה בחלקים מסרטו האחרון של תדמור, ״בחורים טובים״, שעוסק בעולם השידוכים החרדי. נשמע על היכרותו עם העולם החרדי הליטאי בבני ברק ועל הדרך לשלב היכרות זו ביצירתו.

דילוג לתוכן