1948: תמונת מצב בחברה החרדית

1948: תמונת מצב בחברה החרדית

שנת תש”ח היא רגע נדיר שבו נפגשו תחזיות של אישים מתוך החברה החרדית עם אלה של כמה מחוצה לה, ולפיהן ימיה ספורים. שואת יהודי אירופה החריבה מוסדות וקהילות והותירה שורה של תהיות וקשיים תיאולוגיים. אם בכך לא די, הקמת מדינת ישראל נתפסה כניצחון התנועה הציונית והלאומיות היהודית החילונית, בצד נטישת שורות החברה החרדית וחששות שמא יהודים שומרי מצוות לא יוכלו לחיות לפי מצוות דתם במדינה זו. נשרטט את תמונת מצבה של החברה החרדית ב-1948 ואת זיקת הקבוצות בה למדינה, ונכיר את מסמכי ה”סטטוס קוו” ואת התשתיות שאפשרו את שיקומה המרשים בשני העשורים הבאים.

דילוג לתוכן