היהודים בהווה: כינוס ופיזור

היהודים בהווה: כינוס ופיזור

היהודים בהווה: כינוס ופיזור

בהוקרה ליוסף גורני
בעריכת: בן-רפאל אליעזר, בראלי אבי, חזן מאיר, שיף עופר
המכון לחקר הציונות וישראל-אוניברסיטת תל אביב, מכון בן-גוריון-אוניברסיטת בן גוריון, המכללה האקדמית בית ברל

תקציר הספר

יוסף גורני הוא אחת הדמויות המרכזיות בעיצוב המחקר ההיסטורי של יהדות זמננו ושל החברה הישראלית. מחקריו נחלקים לחמישה נושאים, המייצגים את הדיאלקטיקה של ההיסטוריה היהודית בת זמננו: צמיחת הלאומיות בגולה, הגשמת האידיאולוגיה ויצירת החברה ביישוב ובמדינת ישראל, האתגרים עמן מתמודדת חברה זו במציאות משתנה, התפתחויות מרכזיות בקרב יהודי התפוצות, היחסים בין מדינת ישראל לתפוצות. גורני חובק במחקריו המגוונים את הממדים העיקריים של הישות הדינמית המכונה כלל-ישראל. מסדר יומו המחקרי נגזר מבנה האסופה  המוצגת כאן. היא מקבצת חיבורים שנכתבו ע"י עמיתיו של גורני מדיסציפלינות שונות, שאליהן נושקת עבודתו – במדעי הרוח ובמדעי החברה. ספר זה הוא הצגה עדכנית ומרעננת של מציאות והתפתחות כלל-ישראל בימינו.
 

שנת הוצאה: תשס"ט / 2009
מספר עמודים: 461
מק"ט: 6852
דילוג לתוכן