השפעת מלחמת ששת הימים על ‘החיסול העצמי’ של הקהילות היהודיות בארצות ערב || ללא תשלום

השפעת מלחמת ששת הימים על ‘החיסול העצמי’ של הקהילות היהודיות בארצות ערב || ללא תשלום

בהרצאה זו נתמקד בהשפעתה של מלחמת ששת הימים על התרוקנותן (או צמצומן הדמוגרפי) של קהילות היהודים במצרים, מרוקו, תוניסיה ולוב. האם ניתן להעלות הכללות אודות חשיבות המלחמה על סיום החיים הקהילתיים במדינות אלה?
נבדוק מהן המגמות שהתחוללו בקהילות אחרות (סוריה, עיראק ולבנון), במה הן שונות או דומות למצב בקהילות שבהן נתמקד, ומדוע.
מרצה: פרופ’ מיכאל לסקר
שימו לב: מחיר ההרצאה מתאפס בעת המעבר לעגלת הקניות.

דילוג לתוכן