היישוב היהודי בתקופת המנדט כחברה דמוקרטית: שורשים והשלכות

היישוב היהודי בתקופת המנדט כחברה דמוקרטית: שורשים והשלכות

כיצד התארגן ופעל היישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת המנדט על פי כללי הדמוקרטיה הפרלמנטרית, ומה היו ההשלכות של התנהלותו זו. מה היו שורשי ההשראה לעיצוב היישוב כחברה דמוקרטית-פרלמנטרית לעומת מקורות השראה נוגדים, ומה היו ההשלכות שהיו לאופיו הדמוקרטי של היישוב על התפתחותו ועל הצלחת המאבק להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.

דילוג לתוכן