מערות הקבורה ומנהגי הקבורה ביהודה ובירושלים בימי הבית הראשון

מערות הקבורה ומנהגי הקבורה ביהודה ובירושלים בימי הבית הראשון

מקבר דוד המלך ועד קברי פשוטי העם: איך קברו הירושלמים בימי הבית הראשון? האם השתנו דרכי הקבורה מימי ה’התנחלות’ לימי המלוכה? נכיר את צורות הקבורה בממלכת יהודה ובירושלים בימי הבית הראשון, נציג ממצאים נבחרים, ונבחן את ההקשרים החברתיים והאתניים המסומלים בקבורה – כיצד שימש הקבר לעיצוב אידיאולוגיות וזהות חברתית ולסימולן.

מרצה: ד”ר עמרי עבדי

דילוג לתוכן