הלקח לדור

שואה וגבורה במחשבה הציבורית בארץ בשנות החמישים
שטאובר רוני
המרכז למורשת בן-גוריון - קריית שדה בוקר - הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

תקציר הספר

לקח תגובת היהודים בשואה ומשמעותו לבני הדור שגדל בישראל בשנות החמישים – עומדים במוקד ספר זה. הספר דן בפולמוס הציבורי שהתנהל במדינה בעשור הראשון סביב הנצחת יהדות אירופה שחרבה בשואה. הוויכוח הנוקב נגע בשאלות מעיקות שנשארו כעצב חשוף מאז סיום המלחמה בעולם היהודי ובחברה הישראלית. האומנם "כצאן לטבח"? האם מיעוטן של המרידות היה פועל יוצא של "המנטליות הגלותית"? האם הפכו היודנראטים לכלי שרת בידי מנגנון ההשמדה הנאצי? מהי משמעות הגבורה בתקופת השואה והאם קיימת הבחנה ערכית בין דרכם של המורדים והלוחמים לבין דרכם של "המוני בית ישראל".
 

שנת הוצאה: תש"ס / 2000
מספר עמודים: 349
מק"ט:
דילוג לתוכן