המחר של האתמול

האוטופיה הציונית
אלבוים-דרור רחל

תקציר הספר

כיצד הצטיירה לפני מאה שנים המדינה היהודית העתידית? מה בין האוטופיזם הציוני למשיחיות היהודית? מה דמות תהיה לחברה יהודית בארץ-ישראל? כיצד ייראו עריה וכפריה, בתיה ורחובותיה? איך יאורגנו מוסדות השלטון שלה? מה יהיה מעמדה של הדת בחיי המדינה? מה יהיה יחסה לבני דתות ולאומים אחרים שיתגוררו בה, ובמיוחד לערבים בני הארץ? מה ילמדו בבתי הספר? כיצד יתנהלו יחסי החוץ של המדינה היהודית, וקשריה ליהדות התפוצות? מה יציגו בתיאטרון ובאופרה? מה יהיה מעמדן של הנשים? כיצד יתלבשו, יאכלו, יאהבו? – שאלות אלו נדונות באוטופיות ציוניות שנכתבו בסוף המאה התשע-עשרה ובראשית המאה העשרים, החושפות שאיפות וערגות שלא תמיד הגיעו לביטוי בדיונים ובתכניות הפעולה של התנועה הציונית.
הכרך הראשון דן באוטופיות הציוניות וביוצריהן על רקע התקופה והנסיבות שבהן נכתבו, ומנתח אותן תוך התייחסות  לז'אנר האוטופי בכללותו. הכרך השני מביא מבחר מתוך האוטופיות שנכתבו בשנים 1922-1882.

שני כרכים
 

שנת הוצאה: תשנ"ג / 1993
מספר עמודים: 550
מק"ט: 6665
דילוג לתוכן