הרמב”ם ועיצוב הקאנון היהודי

הרמב”ם ועיצוב הקאנון היהודי

מפעלו של הרמב”ם הותיר חותם מעצב על עולם הדעת וההלכה היהודיים. רוחב דעתו של הרמב”ם והרוגע הנאצל של מוטת כנפי רוחו שורים בכל חיבוריו. הוא כאחד התנאים מצד אחד אך שרוי עמוק בתרבות המדעית והערבית מצד שני. הוא גם משפטן, גם רופא וגם פילוסוף גדול. שיעור מבואי זה יעמיד את העושר הזה כחוט השוזר את כלל מפעלו לפתוח בכך גם את הנתיב לבאים אחריו.

דילוג לתוכן