הסיפור הזוהרי

בעריכת: ליבס יהודה, בן-הראש יונתן, הלנר-אשד מלילה

תקציר הספר

הסיפור הזוהרי, עלילות רשב"י וחבורתו, הוא ממד חשוב של ספרות הזוהר,ומשולב לבלי הפרד בתורתו העיונית, והוא מוסיף ומתקיים לאורך תולדות הקבלה והחסידות עד היום. הממדים הפואטיים והמיתיים, ההיבטים התאוסופיים והמיסטיים, שזירת הדרשות והעלילה, כל אלה מייחדים את 'האפוס הזוהרי' ומזמנים חקירה ודרישה בסודותיהם.
קובץ זה מאגד לראשונה את פירות מחקריהם של חוקרים וחוקרות אשר הדגישו במחקרם היבטים שונים הנוגעים לחשיבותם של סיפורי הזוהר, הפואטיקה המייחדת אותם וזיקתם העמוקה לדרשות הזוהר. ממכלול מאמרי הקובץ עולה כי הסיפור הזוהרי הוא מאבני היסוד של ספר הזוהר ומרכיב מהותי ברנסנס הרוחני הזוהרי ובחידוש המהפכני הגלום בו.
 

שנת הוצאה: תשע"ז / 2017
מספר עמודים: 821
מק"ט: 2371
דילוג לתוכן