אמנות ותרבות חומרית של יהודי ספרד במרוקו

אמנות ותרבות חומרית של יהודי ספרד במרוקו

קשרי תרבות ואמנות בין יהדות מרוקו וצפון אפריקה בכלל לספרד החלו מאות שנים לפני גירוש ספרד. אולם עם הגירוש קיבלו קשרים אלה ממד חדש ודומיננטי ביותר. מגורשי ספרד שהתיישבו בערי מרוקו ביקשו לשמר בארץ החדשה את עולמם הרוחני והתרבותי טרם הגירוש. למען האמת במרוקו נשמרה האמנות המסורתית של יהודי ספרד טוב יותר מכל קהילה ספרדית אחרת. בהרצאה נבחן כיצד נעשה הדבר באמצעות בחינת מאפייניה של התרבות החומרית של יהודי מרוקו, מנהגים הקשורים בתשמישי הקדושה, כתבי היד המאוירים וחפצים מיוחדים במורשת ספרד, אשר משקפים את חייהם ומעמדם של בני קהילת המגורשים. ייחודם של פריטים אלה, בעיקר בתחום של חיי האישה היהודייה, בולט כאשר משווים אותם ליצירה של הקהילות העתיקות בהרי האטלס, שיצירתם העשירה משקפת תרבות חומרית ואמנותית שונה.

דילוג לתוכן