השיבה לספרדיות: עיצובה המגוון בתרבות ובמורשת

השיבה לספרדיות: עיצובה המגוון בתרבות ובמורשת

שימו לב, שעות ההרצאה: 20:45-19:00.

ה’ספרדיות’ מהלכת קסם על השיח היהודי כבר יותר מ־200 שנה. היא מופיעה כערש התרבות העברית החילונית והאירופית, ולעתים מציגה את עצמה כמורשת מזרחית ערבית־יהודית. היא מצטיירת כבעיה חברתית שצריך להעלים ולהשתיק, ובו בזמן כמפתח לפתרון. היא מזוהה עם תרבות רדודה ונחותה, ובמקרים אחרים כ’תור הזהב’ ופסגת התרבות היהודית בגולה.
נעקוב אחר פניה המרובות והחמקמקות של הספרדיות במפנה המאה ה־20 ונבחן את האופנים בהם היא מופיעה בהקשרים שונים ולעתים מנוגדים – של מסורת ומודרנה, דת וחילוניות, הגירה וזהות ילידית.

דילוג לתוכן