הפולמוס על האמת ההיסטורית במקרא

הפולמוס על האמת ההיסטורית במקרא

הפולמוס על האמת ההיסטורית במקרא

בעריכת לוין ישראל ל', מזר עמיחי
Dinur Center for the Study of Jewish History

תקציר הספר

קובץ מאמרים זה עוסק בשאלת הפער בין הטקסט המקראי לממצא הארכאולוגי בכל הנוגע לראשית ישראל מתקופת האבות ועד ממלכת דוד ושלמה. אין ספק שהוויכוח סביב אמינותו של הטקסט המקראי נוגע לא רק בשאלות היסוד של חקר תקופת המקרא, אלא גם בשורשי זהותם היהודית והישראלית של רבים. חילוקי דעות עולים בקובץ לגבי כמעט כל שלב של תקופת המקרא: האם קיים יסוד היסטורי כלשהו בסיפורי האבות, בסיפורי יציאת מצרים וכיבוש הארץ? מה היה אופיה של ההתנחלות הישראלית והאם ניתן לזהות את ישראל כעם מגובש כבר בתקופת השופטים? מה היו מעמדה והיקפה של ממלכת דוד ושלמה, והאם כלל הייתה ממלכה כזו? מה היה אופיין של ממלכות ישראל ויהודה במאות התשיעית-השביעית לפנה"ס והאם תיאור ממלכות אלו במקרא אמין מבחינה היסטורית?. החוקרים המשתתפים בקובץ הדגישו את המחקר הארכאולוגי ככלי לבחינת אמינות הטקסט המקראי, אך קיימת בעייתיות לא קטנה בפרשנות הממצא עצמו.
 

שנת הוצאה: תשס"א / 2001
מספר עמודים: 162
מק"ט: 6745
דילוג לתוכן