הציונות וישראל בראי ההיסטוריון

הציונות וישראל בראי ההיסטוריון

הציונות וישראל בראי ההיסטוריון

אסופת מאמרים
קולת ישראל

תקציר הספר

פרופ' ישראל קולת-קופילוביץ (וילנה 1927 – ירושלים 2007) התחנך מילדותו בארץ, והיה מראשי המורים במכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית בירושלים עם הקמתו ב-1959. במחקריו ובמאמריו הרבים, שחלקם מתפרסמים באסופה זו, ראה ישראל קולת שליחות ציבורית וחינוכית, וביקש לבסס את חקר הציונות ותנועת העבודה כענף מכובד של האקדמיה הישראלית. דורות התלמידים שהעמיד ותלמידי תלמידיו פזורים כיום בכל המוסדות האקדמאיים בארץ ובחו"ל.
במחקריו נחשפים שיטות וגישות חדשות שגיבש והם מציגים עמדות פורצות דרך במגוון סוגיות היסטוריות והיסטוריוגרפיות, שבהן מעוגנים תולדות היישוב בהיסטוריה האירופית לכל גווניה ובהיסטוריה היהודית לזרמיה השונים.
שלושה מדורי האסופה – ציונות, יישוב, תנועת העבודה – משולבים זה בזה ומציעים בחינה ביקורתית של מוסכמות הנוגעות לשאלות פוליטיות וחברתיות בנות זמננו.
 

שנת הוצאה: תשס"ח / 2008
מספר עמודים: 427
מק"ט: 6834
דילוג לתוכן