הקהילות הנוצריות בירושלים: אתגרים ישנים-חדשים

הקהילות הנוצריות בירושלים: אתגרים ישנים-חדשים


האוכלוסייה הנוצרית בירושלים מונה רק כאחוז וחצי מתושבי העיר, אך השפעתה על העיר והמקומות הקדושים ועל המציאות הפוליטית מורגשת היטב. בהרצאתנו נדון באתגרים האקטואליים עמם מתמודדות הקהילות, יחסיהן הבין־דתיים והפנים־דתיים, יחסיהן עם המדינה ועם העולם הנוצרי הרחב, והחשש לעתידן של ‘האבנים החיות’ בעיר הקודש.
מרצה: חנה בנדקובסקי

דילוג לתוכן