ובגן עטים וכתבים – נתעלסה באהבים

ובגן עטים וכתבים – נתעלסה באהבים

ובגן עטים וכתבים – נתעלסה באהבים

ספרות האהבה בחלל השיח התרבותי העברי-ערבי בימי הביניים
ישי חביבה

תקציר הספר

בספר זה מוגשים לקורא העברי חמישים סיפורי אהבה נבחרים מתוך קורפוס ערבי רחב מאוד של סיפורי אהבה שנכתבו כבר במאה העשירית ולא יאוחר מן המאה השתים עשרה. הסיפורים מתורגמים, מתומצתים ומעובדים לראשונה בעברית. זהו מדגם, שיש בו כדי לייצג את הנרטיב הערבי הרלוונטי לשירים העבריים מימי-הביניים והוא נועד להרחיב את חלל השיח התרבותי שקורא בן-ימינו מנהל עם הטקסט העברי מימי הביניים.
חידושו של הספר בחשיפה ראשונה של סיפורים ערביים נרטיביים, שהיו חלק מן המאגר התודעתי של נמעני השירים העבריים. הנרטיב הערבי היה אחד מן הקודים שהשתתפו בשיח של התרבות העברית בימי-הביניים. הקורא בן ימי-הביניים, שזיהה את הקוד הזה וידע לפענחו, יכול היה לממש חלק גדול מן האפשרויות הגלומות בטקסט. ככל שהיה הקורא בקיא יותר במרחב השיח התרבותי שבו הוא חי, כך יכול היה להגיע לדרגת שלמות גבוהה יותר של פענוח.
על מנת שקוראים בני ימינו יוכלו לממש גם הם את מלוא האפשרויות שמציע השיר העברי בימי הביניים ולפענח את הקודים הצפונים בו, הובאה בספר זה טיפה מתוך ים הסיפורים. מתוך כך נחשף בפני הקורא עולם רוחני ויצירתי רבגוני ומעניין.

 

שנת הוצאה: תשע"א / 2011
מספר עמודים: 234
מק"ט: 2314
דילוג לתוכן