וזאת ליהודה

מחקרים בתולדות ארץ ישראל ויישובה - מוגשים ליהודה בן פורת
בעריכת: בן-אריה יהושע , ריינר אלחנן

תקציר הספר

שלושים וארבעה חוקרים כתבו מאמרים לקובץ זה. מאמריהם עוסקים בהיבטים שונים של תולדות ארץ-ישראל לתקופותיה, מקצתם ארכיאולוגים, מקצתם היסטוריונים ומקצתם אנשי ספרותיים. המאמרים עוסקים בקשת רחבה של נושאים ומלמדים על היקפו ואופקיו של מדע ארץ-ישראל בשלושת העשורים האחרונים.
חלקו הראשון של הספר מוקדש לתקופות 'העתיקות', מתקופת המקרא ועד לשלהי התקופה הביזאנטית, מדיון בדרך העברת  ידיעות בשלהי ימי הבית הראשון עד לדיון נרחב במנזרי מערב השומרון. עיקר מאמרי חלק זה עוסקים בימי הבית השני.
החלק השני מוקדש  לפרק הזמן שבין התקופה המוסלמית הקדומה ועד לסוף התקופה המודרנית, למן דיון בדרום רמת הגולן בראשית התקופה המוסלמית הקדומה, דרך צפת הממלוכית, העלייה לרגל וספרותה, ועד למפות קיר מצוירות של ירושלים מן המאה הי"ח.
חלקו השלישי והחותם של הספר מוקדש לשלהי המאה הי"ט ובעיקר למחקרי המאה העשרים. הוא נפתח בדיון רחב בראשית המחקר האתנוגרפי של ארץ-ישראל, וממשיך בשורה של מחקרים העוסקים בעלייה הראשונה, ב'מלחמת הלשונות', בעיצובה של תרבות עברית בארץ, בתל אביב בתקופת המנדט ובשירתו המוקדמת של אורי צבי גרינברג.
 

שנת הוצאה: תשס"ג / 2003
מספר עמודים: 700
מק"ט: 6762
דילוג לתוכן