חלוצים במבוך הפוליטי

התנועה הקיבוצית 1948-1927
זית דוד

תקציר הספר

ספר זה עוסק במעורבותה של התנועה הקיבוצית בפוליטיקה של היישוב בארץ-ישראל בימי המנדט הבריטי, דהיינו בתקופה המכרעת של התגבשות  החברה היישובית החדשה בארץ מצד אחד, ושל התגשמות האוטופיה בחברה הקיבוצית מצד שני. לפנינו  ניתוח מעמיק של יחסי הגומלין המורכבים בין שתי החברות, כשהן נתונות בעצם תהליך התהוותן. הדיון מתמקד בהתפתחות "השומר הצעיר" ו"הקיבוץ המאוחד"
ככוחות פוליטיים בעלי השפעה גוברת והולכת בתנועת העבודה, בשאלת הקיבוץ והעיר, בהשתייכות המפלגתית והפעילות בה, במבחנים המדיניים והבטחוניים בתקופת מלחמת העולם השנייה ועוד.
 

שנת הוצאה: תשנ"ג / 1993
מספר עמודים: 281
מק"ט: 6666
דילוג לתוכן