טיטואן – אתר של מגעים בין תרבויות

טיטואן – אתר של מגעים בין תרבויות

טיטואן – אתר של מגעים בין תרבויות

פינטו-אבקסיס נינה
האוניברסיטה הפתוחה, משגב ירושלים

תקציר הספר

בין שלוש התרבויות של טיטואן, בירתה של מרוקו הספרדית – התרבות היהודית, התרבות הנוצרית, והתרבות המוסלמית – התקיימו יחסים מורכבים ברבע השני והשלישי של המאה העשרים, התקופה שבה מתרכזים המחקרים המוצגים בספר זה. היבטים שונים של יחסי גומלין בין-תרבותיים ניכרים בסיפורים על אודות מקום קונקרטי ובאגדות מקום, בטקסים, באמירות פואטיות מן הרחוב ובשפת החכתייה, שאותם בוחן הספר בשיטות ובמתודות מתחומים מגוונים: הפולקלור ולימודי התרבות, חקר הספרות העממית, הסמנטיקה והסוציולינגוויסטיקה.
פרקי הספר מוקדשים לחמש סוגיות מרכזיות מהווי חיי היהודים בטיטואן שלא נחקרו עד כה באופן ממוקד. הספר תורם גם לחקר מצבים בין-תרבותיים אחרים אשר התקיימו בעבר ומתקיימים כיום באירופה, בארצות הברית, בישראל ובמקומות אחרים בעולם, והוא מקנה תובנות חדשות על מצבים סבוכים הנובעים ממגעים בין תרבויות, באשר הן.
 

שנת הוצאה: תשפ"א / 2021
מספר עמודים: 180
מק"ט: 2394
דילוג לתוכן