נוצרים פלסטינים במדינת ישראל

נוצרים פלסטינים במדינת ישראל

רוב הנוצרים החיים בישראל הם פלסטינים. חייהם בחברה הפלסטינית ובמדינת היהודים יוצרים אתגרים שונים מבחינת מקומם בחברה, הבניית הזהות שלהם והשתייכותם הפוליטית. נציג את המורכבויות עמן מתמודדת הקהילה הנוצרית הפלסטינית במדינת ישראל, נכיר את תולדות הקהילה ונבחן את זהותה ואת אתגריה העכשוויים.

דילוג לתוכן