ישראל והמודרניות

למשה ליסק ביובלו
בעריכת: כהן אורי, בן רפאל אליעזר, בראלי אבי, יער אפרים
מכון בן גוריון-אוניברסיטית בן-גוריון, המכון לחקר הציונות-אוניברסיטת תל אביב, מרכז צ'ריק-האוניברסיטה העברית

תקציר הספר

ספר זה מוקדש בהוקרה למשה ליסק ביובלו. הספר מקבץ מאמרים עדכניים הנוגעים למכלול תחומי מחקר בסוציולוגיה הישראלית, שמשה ליסק תרם כה רבות לפתוחם, ומתאגדים תחת הכותרת הכללית 'ישראל כחברה מודרנית'. המחקרים עוסקים בחברה הישראלית כצומת של מתחים ומבטאים את קיומה כחברה אחת מגוונת ורבת פנים: ישראל כחברה לאומית בעידן של גלובליזציה, תמורותיה של החברה מתוך המהפיכה שייצגה בראשית דרכה, נטיותיה של חברה זו לכנס את מרכיביה ועם זאת היותה נתונה לכוחות חזקים  של התרחקות ועימות, הדילמות של החברה הישראלית בדבר זהותה הקולקטיבית, אתגריה בעיצוב ייחודה בין דרישות הדמוקרטיה החילונית ובין הזיקות למורשות ולסמלים דתיים, התמודדותה עם שאלת השוויון החברתי – על היבטיו העדתיים, המגדריים, הלאומיים ועוד – והבעיות שהוא מציב למערכת החינוך ולהשכלה הגבוהה.
 

שנת הוצאה: תשס"ו / 2006
מספר עמודים: 689
מק"ט: 6814
דילוג לתוכן