כסות ומסר

לבושם של יהודים בארצות האסלאם
מולר-לנצט אביבה

תקציר הספר

הספר פורש תיאור מקיף של לבוש היהודים בתימן, במרוקו, בבוכרה ובעיראק משלהי המאה התשע עשרה ועד מחצית המאה העשרים, מועד עלייתם של רוב היהודים מארצות אלו לישראל.
המחקרים המסוכמים בקובץ דנים בפריטי לבוש מאוספי מוזיאונים ומאוספים פרטיים על סמך מידע שנאסף בעבודת שדה מפי מידענים יוצאי ארצות האסלאם בישראל אשר הכירו את הפריטים הנחקרים. מידענים אלה יכלו להבחין מה מפריד בין פריטי לבוש המיוחדים ליהודים ובין פריטים מקבילים של שכניהם המוסלמים ובכך סייעו בהגדרת אופיים היהודי הייחודי של הפריטים.
רוב המידע שנאסף משקף את השינויים מרחיקי הלכת שחלו בחיי היהודים יוצאי ארצות האסלאם עקב תהליכי מודרניזציה והגירה. חלק מהמאמרים המובאים בקובץ משמשים אפוא עדות חלוצית, ולעתים יחידה, למסורות לבוש שנכחדו ולקהילות שנעלמו.

 

שנת הוצאה: תש"ע / 2010
מספר עמודים: 389
מק"ט:
דילוג לתוכן